Monday, February 1, 2010

काही कल्पक आणि उपयुक्त ......

काही कल्पक आणि उपयुक्त ......

मला काही चित्रे मेल मधून आली होती. ती शेअर करावीशी वाटली. काही कल्पना खरोखर अफलातून आहेत. अगदी आपल्या मनातले यांनी कसे ऒळखले असे वाटते. ( मला नेहेमी मायक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेअर बद्दल पण असेच वाटते...जे हवे ते सगळे मिळते). तुम्हालाही आवडतील.

गरज ही शोधाची जननी असे म्हणतात ना...त्यामुळेच अशी डिझाइन्स तयार होतात.5 comments:

Mahendra said...

मला शेवटचा जास्त आवडला. :)पण असा घेतला, तर बायको घरातुन बाहेर काढेल.. :)

भानस said...

सहीच आहेत गं.:)

Kanchan Karai (Mogaraafulalaa) said...

हो, छानच आहे.

MAdhuri said...

महेंद्र,

मला वाटते तुम्ही नाही ग्लास घराबाहेर जाईल.
मला तो बाळाचा आणि त्या खालचा जास्त आवडला. अगदी हवे ते शोधले आहे.

MAdhuri said...

भाग्यश्री आणि कांचन ,
यांची मार्केटिंग टीम जबरद्स्त असली पाहिजे. जपानी लोकांच्या आयडियाज आहेत ह्या. सही आहेत