Tuesday, July 28, 2009


फेरॊंच्या देशात...

गेल्या महिन्यात "प्रिन्स ऑफ इजिप्त” हे कार्टून पाहिले (सुरूवातीला वाटले की बोर असेल पण छान आहे) आणि आमच्या इजिप्तायनची आठवण ताजी झाली. सॊदी अरेबियात रहात असताना दुबई, बहारेन हे बाजूचे देश बघून झाल्यावर इजिप्त ला जावे असे विचार सुरू झाले. पिरॅमिडस बघणे हा एक इंटरेस्ट होताच. सॊदीत त्यावेळेस (१९९६-९७) इंटरनेट एवढे फास्ट नव्हते त्यामुळे रिसर्च लिमिटेड करता आला. अर्थात आधी जे लोक जाउन आले त्यांनी भरपूर माहिती दिली (मॆत्रिणीचे नेटवर्क केव्हाही जास्त माहिती देते). इजिप्त मध्ये बरेच लोक नाईल क्रूज घेउन देश बघतात पण आम्हाला रजा फक्त ५-६ दिवस मिळत होती आणि आमची मुलगी ८-९ वर्षाची होती म्हणून आम्ही ५ दिवसांची टूर ठरवली (नाहीतर ती कंटाळली असती). टूर कंपनीने आमचा प्रोग्रॅम दिला व आमची तयारी सुरू झाली.
इजिप्त मध्ये चाललाय तर जरा जपून, असा सल्ला प्रत्येकाने दिला. तिथे चोर्‍या खूप होतात. पासपोर्ट पळवतील, जास्त पॆसे बाळगू नका. दुकानात खूप बार्गेन करा अशा महत्वाच्या सूचना मॆत्रिणी करत होत्या. तिथे पोचल्यावर पहिला एक दिवस मी प्रत्येक माणसाकडे संशयित नजरेने बघत होते पण आमच्या पूर्ण स्टे मध्ये आम्हाला सगळे चांगले लोकच भेटले, कोणी लुबाडले नाही. सॊदी व इजिप्त तसे शेजारी देश मध्ये फक्त रेड सी आहे. विमानातून जाताना रेड सी छान दिसतो. सुएझ कॅनॉल वरून बघताना मॅप बघतोय असे वाट्त होते. खूप क्लिअर दिसत होते. कॆरॊ एअरपोर्ट वर उतरलो. अगदीच साधारण असा एअरपोर्ट आहे. एखादी शेड किंवा बस स्टॅंड सारखा वाटला. दारात आमचा गाईड आमच्या नावाची पाटी व गाडी घेउन उभा होता. ही आमची पहिलीच अशी एस्कॉर्टेड टूर असल्याने मजा वाटत होती. पुढ्चे ५ दिवस आम्ही आम्हाला त्या गाईडच्या हवाली करून टाकले. हॉटेल वर पोचेपर्यंत अंधार पडला. रूम ताब्यात घेतली. दुसर्‍या दिवशी ८ वाजता गाईड येणार होता. सहज खिडकीतून बाहेर पाहिले तर अंधारात पिरॅमिड सारखे काहीतरी दिसत होते. काहीतरी टेकडी सारखे असावे म्हणून आम्ही झोपलो. सकाळी उठल्यावर खिडकीतून बाहेर पाहिले तर चक्क पिरॅमिडस दूरवर दिसत होते. आधी हॉटेलची अशी सिच्युएशन माहित नसल्याने आम्हाला हे एक छान सरप्राइज होते. बरोबर ८ वाजता गाइड हजर होता हा दुसरा सुखद धकका.

पहिल्या दिवशी पिरमिड्स बघायचे होते. तिथले लोकल्स पिरमिड्स असा उच्चार करतात. या देशात खूप पिरॅमिडस आहेत सुरूवातीला स्टेप्स पिरॅमिडस बांधत असत नंतर पूर्ण पिरॅमिड शेप मध्ये बांधू लागले. गिझा चे तीन फेमस आहेत. हे गावापासून तसे दूर आहेत पण लांबवर दिसतात. आजूबाजूला उंच इमारती बांधायला बंदी आहे. आम्ही तिथे पोचलो तेव्हा बरीच गर्दी होती. लक्षात येण्याइतके जपानी टूरिस्ट होते. तीन पॆकी एका पिरॅमिड्च्या आत जाता येते. कॅमेरा न्यायला बंदी होती. आत जाताना पिरॅमिड चा आतला नकाशा देतात म्हणजे तुम्ही कुठे आहात त्याची कल्पना येते. आतमध्ये जाताना वाकून एका चिंचोळ्या जिन्याने जावे लागते. आत बरिअल चेंबर आहे. बाकी सगळ्या गोष्टी म्युझिअम मध्ये आहेत. त्यामुळे आत जाउन काही विशेष बघायला मिळत नाही. बाहेरही बरीच पड्झड झालेली आहे. पण एकंदर त्या स्ट्रक्चरची भव्यता खूप छाप पाडते. त्याकाळी एवढे मोठे दगड कुठुन, कसे आणले, इतके वर कसे चढवले, कॉम्प्युटर शिवाय इतके अचूक मोजमाप कसे केले आहे हे सगळे मति गुंग करणारे आहे. हे दगड एकमेकात बसवताना सिमेंटचा वापर कुठेही नाही. मॊठे दगड लॉक ऍड की अरेंजमेट ने बसवले आहेत. गेले ५००० वर्ष हे स्ट्र्क्चर इनटॅक्ट आहे. पाउस, वारा झेलून ही तितक्याच कणखर पणे ते उभे आहे. बर्‍याच लोकांनी लढायांमध्ये वरचा लाइम स्टोनचा गुळगुळीत, चमकदार भाग नष्ट केला आहे. जेव्हा हे पिरॅमिडस बांधले तेव्हा खूप सुंदर दिसत असतील. आतमध्ये किंग चे कॉफिन आहे दगडाचे बनवलेले. नकाशा बघितल्या मुळे आपण पिरॅमिड च्या नक्की कुठल्या भागात आहोत हे कळते नाहीतर काही कल्पना येत नाही. एकंदर पिरॅमिडस ग्रेट आहेत. या पिरॅमिडस च्या बाजूला स्फिंक्स आहे. तो म्हणे बाहेरून रक्षण करतो. याचे तॊंड माणसाचे (राजाचे) व शरीर सिंहाचे आहे. कुणीतरी त्याचे नाक कापायचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही गेलो तेव्हा डागडुजी चालली होती. या बांधकामात लाईम स्टोन खूप वापरला आहे.
या पिरॅमिडस चे आकार जागा याबद्दल बर्‍याच गोष्टी सांगतात. एका ठराविक कॉन्स्टिलेशन कडे ते पॉईंट करतात. मृत्यू नंतर माणूस तिथे प्रवेश करतो. नाईल च्या पश्चिमेला ते आहेत , तिथे सूर्य अस्त पावतो म्हणून ते मृत्यूच्या दिशेला आहेत असे काही म्हणतात, या आकारात वस्तू ठेवली की ती खराब होत नाही म्हणून पिरॅमिड चा शेप निवडला असे काहींचे म्हणणे. गिझाच्या मोठ्या वालुकामय पठारावर ते दिसतात मात्र सुंदर, संध्याकाळी ते अजूनच छान दिसतात. आम्ही २ दिवसांनी तिथे असलेला लाईट व साउंड शो पाहिला...खूपच सुंदर इफेक्ट्स होते. लाईट मुळे तो सगळा परिसर खूपच वेगळा वाटत होता. आणि बरोबरच्या कॉमेंटरी मुळे इतिहासाची पानेही उलगडली जात होती.
इजिप्त मध्ये गाईडस चा सुळ्सुळाट आहे. खूप जनता त्यावर रोजी रोटी कमावते. खूप तरूण मुले इजिप्तॉलॉजी हा विषय शिकतात व गाईड चे काम करतात. आम्ही दोन तीन गाईड चा अनुभव घेतला. तिथे हिंडताना असे जाणवले की जर इथे टूरिझम संपला तर हे लोक काय करतील? सगळे धंदे टूरिस्ट शी निगडीत. इस्लाम धर्म इथे जास्त पाळला जातो. आमच्या एका गाईड ने आम्हाला विचारले की आमच्या कुराणा सारखे तुमचे काय पुस्तक आहे? त्याला सांगितले थोडेसे गीतेबद्द्ल व वेद उपनिषदाबद्दल आणि मग सांगितले की हे वाचले नाही तरी आम्ही हिंदूच रहातो. हिंदू कुंकु लावले नाही तरी हिंदू रहातो. त्याला एवढे आश्चर्य वाटले. तुम्ही कुठ्लेच पुस्तक फॉलो न करता तुमच्या धर्मात कसे रहाता हे काही त्याला समजेना. मग मी त्याला विचारले, "तुम्ही देव मानत नाही मग इथल्या सगळ्या जुन्या गोष्टी, देवळे यात कसे जाता"? कारण त्यांच्या धर्मात मूर्तीपूजा वर्ज्य आहे. तो म्हणाला, "पॊटासाठी करतो दुसरे काही नाही". नाहीतर हे लोक धर्माच्या बाबतीत अगदी कटटर.
नंतर आम्ही उंटावरून राईड घेतली. आधी थोडी घासाघीस झाली किमतीबद्द्ल मग तो तयार झाला. आम्ही तिघे व दोन उंट असे आम्ही निघालो. अर्ध्या रस्त्यात आल्यावर तो म्हणू लागला जास्त पॆसे द्या नाहीतर मी उंट सोडून जातो....करता काय अडला हरी उंटवाल्याचे पाय धरी. आम्ही जास्त पॆसे देउन खाली उतरलो. (एवढाच हिसका आमच्या प्रवासात मिळाला) त्यानंतर आम्ही हॉटेलवर आलो. आम्ही हॉटेल पिरॅमिडस मध्ये उतरलो होतो. छान जागा होती. खिडकीतून पिरॅमिड्स दिसत. इथले डेकोरेशन आणि ब्रेकफास्ट एकदम राजेशाही. जवळच लोकल खाण्याची दुकाने होती(स्वस्त आणि मस्त). इथल्या खाण्यावर ग्रीक, लेबनीज खाण्याचा परिणाम झाला आहे. तिथे आम्ही फिलाफिल सॅंडविच व ज्यूस बर्‍याच वेळा खात असू. हमूस, ताहिनी या चटण्यांचे प्रकार छान होते. बाबागनूष हा वांग्याचा प्रकार होता थोडेसे आपल्या भरतासारखे. एकदा भात व डाळी सारखे काहीतरी ट्राय केले. बकलावा हे स्वीट छान होते. बाकी पिटा ब्रेड, शवरमा, पिझ्झा हे होतेच. सतत टूरिस्ट येत असल्याने वेगवेगळे खाणे उपलब्ध होते. रात्री नाईल नदीतून क्रूझचा प्रोग्रॅम होता. तिथेही जेवण, म्युझिक होतेच. कॆरो बद्द्ल माहिती सांगून मेन बिल्डिंग्ज दाखवत होते. त्यानंतर एका बेली डान्सरने डान्स केला. ती एवढी फास्ट नाचत होती आणि इतके प्रकार करून दाखवत होती की आम्ही बघूनच दमलो.
पुढचा दिवस कॆरो मधले इजिप्शिअन म्युझिअम बघण्यात गेला. (कमीच पडला). हे सगळ्यात जुने म्युझिअम समजले जाते. इजिप्शिअन संस्कृति सगळ्यात जुनी असल्याने इथले सगळे (लायब्ररी, म्युझिअम, युनिव्हर्सिटी, दवाखाने) हे ’सगळ्यात जुने’ या कॅटॅगिरीतले. नंतर नंतर गाईड ने एखादा जुना किल्ला किंवा इमारत दाखवली की आम्ही म्हणत असू हे सगळ्यात जुने किंवा पहिले असेल ना.....सकाळी आधी कागद कसा बनवतात ते बघायला गेलो.
पपायरस च्या झाडापासून कागद कसा बनवतात याचे छान डेमो होते. पपायरस च्या झाडाची पाने भिजवून, त्याचा लगदा करून प्रेस च्या सहाय्याने ती सपाट करतात. मग वाळवून वेगवेगळ्या तर्‍हेच्या कागदात रूपांतरीत करतात. आपल्या समोर कागद बनताना पाहून छान वाटते. आम्ही आपले नाव त्या कागदावर लिहून घेतले. नंतर त्याच्यावर लिहितात कसे, तिथली लिपी कशी होती याबद्द्ल माहिती दिली. मध्यंतरी काही काळ ही लिपी कुणाला समजत नव्हती. कारण त्याचे डॉक्युमेंटेशन नव्हते. काही दिवसांनी लिपी व त्याचा अर्थ लिहिलेली एक शिला सापडली आणि पुढचे काम सोपे झाले. याला हिलोग्रिफिक्स म्हणतात. २००० च्या वर सिंबॉल्स असल्याने अतिशय कॉम्प्लेक्स असा हा प्रकार आहे. यातले प्राणि व पक्षी या लेखनाची दिशा दाखवतात. ती वरून खाली, डावीकडून उजवीकडे किंवा उजवीकडून डावीकडे लिहिता येते. इथल्या सगळ्या टूम्ब्स मध्ये, देवळात, भिंतीवर याच लिपीत मजकूर लिहिला आहे. आम्ही कुठेही गेलो की गाईड आधी टॉर्च मारून त्यावरची लिपी दाखवायचा आणि ती स्टोरी सांगायचा. पूर्वीच्या काळी काढ्लेली पेंटींग्स, चित्रे म्हणजे चक्क इतिहासाची पुस्तके आहेत हे पटते. एकदम इंटरेस्टींग प्रकार वाटला.
त्यानंतर म्युझिअम कॉम्प्लेक्स कडे गेलो. हे म्युझिअम खूप भव्य आहे. सगळ्या पिरॅमिडस मधले सोने, ममीज आणि इतर ऎवज इथे ठेवलेले आहे आणि मुख्य म्हणजे टिकवले आहे. आत गेल्या गेल्या कॉम्प्युटर वर नकाशा होता त्यावरून आम्ही काय काय बघायचे ते ठरवले कारण सगळे एका दिवसात बघणे अशक्य. सुंदर पुतळे, कोरिव काम केलेल्या गोष्टी, सोन्याच्या वस्तू इथे खचाखच भरलेल्या आहेत.
तुतानखामुन हा इथला सगळ्यात तरूण राजा. तो अगदी तरूणपणी गेला. त्याचे एक पूर्ण दालन आहे. त्याला ६-७ पेट्यांच्या आत ठेवले होते. त्या सगळ्यावर सोन्याचे कोरिव काम आहे. याचा मुकुट भरीव सोन्याचा आहे. या लोकांना मृत्यूनंतरच्या जीवनाची फार काळजी. फेरो नंतर देव बनतात त्यामुळे त्यांना ममी करून, त्याच्या सगळ्या वस्तू त्या राजाबरोबर पुरत असत. राजासाठी रक्षक, त्याचे मॊल्यवान सामान , इतर महत्वाच्या गोष्टी त्याच्या बरोबर पुरत असत. नंतर ह्या सगळ्या गोष्टी चोरीला जाउ लागल्या. म्हणून पिरॅमिडस अजून अजून मजबूत बांधायला सुरूवात झाली. ममी करायचे तंत्र कुठेही डॉक्युमेंटेड नाही पण शरीराचे महत्वाचे चार अवयव( आतडी, फुफ्फुस, लिव्हर व पोट) बाहेर काढून त्यातील पाणी काढून त्यांच्यावर केमिकल लावत असत. नंतर उरलेली बॉडी ट्रीट करत ...पाण्याचा अंश पूर्ण काढत असत कारण पाण्यामुळे बॅक्टेरिआ शरीर खराब करतात. ४० दिवसांनी सगळे अवयव आत घालत अथवा जार मध्ये ठेवत व बॉडीला लिनन च्या पट्ट्यंनी गुंडाळत. अशा प्रकारे तयार केलेली बॉडी बघून, साधारणपणे माणूस पूर्वी कसा दिसत असेल याची नंतर बरेच वर्ष कल्पना येई. म्युझिअम मध्ये एका दालनात ममीज ठेवल्या आहेत. अर्थात त्यासाठी जास्तीचे तिकीट होते. आपल्या व इजिप्शिअन लोकांच्या त्या काळच्या समजुती बर्‍याच सारख्या आहेत. देव देवता, मृत्यु नंतरचा पाप पुण्याचा हिशोब, म्रुत्यु देवता, सूर्य, जल देवता वगॆरे. बर्‍याच ठिकाणी एक पेंटिंग पहायला मिळाले. मरणानंतर माणसाच्या पाप पुण्याचा हिशोब चालू आहे आणि तराजू मध्ये एका बाजुला पिस ठेवले आहे व दुसरीकडे त्या माणसाचे कर्म. ब‍र्याच पेंटींग मध्ये वेगवेगळ्या देवांच्या गोष्टी रेखलेल्या आहेत. त्यासाठी वापरलेले रंग अजूनही चांगले आहेत
खान ए खलिली हा इथला मोठा बाजार. रस्त्यावर व छोट्या दुकानात हा बाजार भरतो. विक्रेते हिंदी लोक दिसले की राज कपूर, जंजीर असे सांगून गोष्टी गळ्यात मारायला बघतात. बॉलीवूड अगदी जगाच्या कानाकोपर्‍यात आपल्याला भेटत असते. कापड, खाणे, शोभेच्या वस्तू, अत्तर सगळे इथे हजर आणि वाजवी किमतीत. मॆत्रिणिंनी किमतीची आधीच कल्पना दिल्याने छान बार्गेन करता आले. पत्र्यावार ठोकून बनवलेल्या फ्रेम्स, पिरॅमिडस चे सेट, वेगवेगळे स्टॅच्यू, कॉटन कफ्तान अशी बरीच खरेदी झाली. एका अत्तराच्या दुकानात आमचा गाईड घेउन गेला. तिथे अनेक प्रकारची अत्तरे होती. बाट्ल्यांचे आकार व रंग फारच सुंदर. अत्तरापेक्षा मी बर्‍याच बाटल्या घेतल्या आणि त्या न फुटता घरी पोचल्या.
अलेक्झांड्रिया..कॆरोपासून ४ तासावर अलेक्झांड्रिआ आहे. आम्ही ट्रेन ने गेलो. अगदी पुणे बॉंबे सारखा प्रवास वाटला. ही ट्रेन आली तेव्हा त्यावर कुठेही इंग्लीश लिहिलेले नसल्याने २ दा विचारून आम्ही बसलो. रूळावर ही ट्रेन घसरत जाते त्यामुळे वेगळे फिलिंग येते. ट्रेन मधल्या खुर्च्या १८० फिरवता येतात. अगदी साध्या ट्रेन्स असल्या तरी सगळ्या सिस्टीम्स व्यवस्थित चालतात. टूरिझम साठी हे आवश्यक आहे. नरीमन पॉईंट सारखा इथला रस्ता वाटतो. आम्ही सिसिली नावाच्या रेस्टॉरंट मध्ये गेलो. तिथून व्ह्यू खूप छान दिसतो ( एका मित्राचे रेकमेंडेशन...नाही तर अशा गोष्टी एकदम कशा सापडणार?)
इथली लायब्ररी प्रसिद्ध आहे. ही रिनोवेट केलेली आहे. अलेक्झांडर ने सगळी उत्तमोत्तम पुस्तके हवीत म्हणून सगळ्या जगातून इथे पुस्तके जमवली आहेत. कुठल्या का कारणाने होईना पुस्तकांचे सुंदर कलेक्शन आहे. जगातला कुठलाही पेपर इथे मिळू शकतो. लायब्ररीचे ऒपन डिझाईन असे आहे की आत नॅचरल लाईट भरपूर. वरती डोळ्याच्या पापण्या सारखे डिझाईन आहे. अतिशय सुंदर आर्किटेक्चर....ऒपन मजले आहेत. त्यानंतर हुस्ने मुबारक (प्रेसिडेंट) चा राजवाडा पाहिला. तो रहात असला तरी पहायला परवानगी होती. खूप मोठा आहे. मुस्लीम आर्किटेक्चर कळून येते. संध्याकाळी एक सागरी किल्ला पाहिला. अगदी आपल्या किल्ल्यांची आठवण झाली. तोफा ठेवायची जागा, भुयारे. कोठार वगॆरे. बाहेर येउन समुद्राकाठी उभे असताना समोर लांबवर दिवे दिसत होते. मध्ये मेडिटेरेनिअन समुद्र...पलिकडे टर्की, युरोप. परत एकदा नकाशाच बघतो आहोत असे वाटले. युरोप जवळ असल्याने अलेक्झांड्रिआतली लोके दिसायला वेगळी आहेत. युरोपिअन छाप काही लोकांवर दिसते. एकंदरीने इजिप्शिअन दिसायला छान होत्या. सॊदीत मी जेवढे इजिप्शिअन पाहिले ते सगळे जाड होते म्हणून माझी समजूत झाली होती की सगळे जाड असतील. संध्याकाळी ट्रेन पकडून आम्ही परत कॆरोला आलो.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी एका टॅक्सी वाल्याला घेउन आम्ही ऒऍसिस बघायला गेलो. वाळवंटात हे पाण्याचे साठे कुठुन सापडतात हे नवलच आहे. त्या पाण्यामुळे आजूबाजूला झाडॆ, वस्ती होते. वाटेत एक टिपीकल खेडे तयार केले होते...त्यात नवीन काही वाटले नाही कारण आपल्याकडे अशी खेडी भरपूर. त्यानंतर समुद्रकिनारी गेलो तिथे छान शिडांच्या बोटी दिसत होत्या. आम्ही त्यात बसणार होतो पण वारे खूप होते आणि पाणि गार होते म्हणून आम्ही तिथून लॊकर निघालो. आम्ही गेलो तो सिझन रमादान चा होता. आमच्या टॅक्सीवाल्याला उपास सोडायचा होता. तो त्याच्या घरी घेउन गेला. अगदी साधे घर होते. मग खजूर दिला. त्याचा उपास सुटला. घरात त्याची फॅमिली, आई वडील होते. आश्चर्य म्हणजे सगळे शिकलेले होते. परत जाताना एका बाजूला खजूराची झाडे व सूर्य अस्ताला चाललेला. खूप छान उजेड होता आणि आकाशाच्या कॅनव्हासवर एक सुंदर निसर्गचित्र काढल्यासारखे दिसत होते.
इजिप्त चे सगळे महत्व नाईल मुळे आहे. या नदीच्या भोवती फक्त वस्ती आहे बाकी सगळे वाळवंट. नाईल जिथून जाते तो भाग मात्र अगदी समृद्ध आहे. नकाशात बघितले तर ही गोष्ट सहज लक्षात येते. नाईलला दर वर्षी पुराचा तडाखा बसत असे. आस्वान इथे त्यावर धरण बांधल्याने हा प्रश्न सुटला. हे एक आंतरराष्ट्रीय प्रॉजेक्ट आहे. त्यामुळे वीज पुरवठा भरपूर झाला. नाईल क्रूज वर भरपूर टूरिझम चालतो. ही नदी दक्षिणेकडून उत्तरेला वहाते कारण तिथली भॊगोलिक परिस्थिती, चढ उतार तसे आहेत. त्यामुळे काही लोक तिला उलटी वहाणारी नदी म्हणतात. दक्षिणेकड्च्या भागाला अप्पर इजिप्त व उत्तरेकडच्या भागाला लोअर इजिप्त म्हणतात.

इजिप्त मध्ये टेंपल्स चे बरेच महत्व आहे. प्रत्येक राजा, फेरो आपल्या नावाचे मोठे टेंपल व मोठा पिरॅमिड बांधत असे. गुलामांचा वापर करून मोठाल्या शिळा दगड हलवले जात. नदी मधून बोटीतून दगड आणताना बाजूला बर्‍याच बोटी बॅलन्सिंग साठी लावाव्या लागत कारण वजनाने पाणी खूप डिसप्लेस होत असे. अबू सिंबल ची टेंपल्स धरणाच्या मध्ये येत होती म्हणून ती चक्क कापून एक मॆल अंतरावर परत जशीच्या तशी बांधली. हेही एक मोठे आंतरराष्ट्रीय प्रॉजेक्ट होते. इजिप्त च्या इतिहासाने इतक्या लोकांना वेडे केले आहे त्यामुळे मदत मागितल्यावर बर्‍याच लोकांनी हात पुढे केला. अजूनही तिथे खोदकाम करणारे परदेशी जास्त दिसतात. लेझर किरणांनॊ जुने मंदिर तुकड्यात कापून एक मॆलावर परत जिग सॉ पझल सारखे बांधले, खरोखर कमाल आहे. या देवळात सूर्याचे किरण ठराविक ठिकाणी मूर्तीच्या अंगावर पडतील अशी रचना त्याकाळी केलेली होती. काय टेक्नॉलॉजी होती माहित नाही. कुठे लिहून ठेवले असते तर मजा आली असती. रॅमसे २ यानेही लक्झर येथे प्रचंड मोठी टेंपल्स बांधली आहेत. त्यातल्या मूर्ती व त्यांची भव्यता बघण्यासारखी आहे. या देवळात बर्‍याच वेळा रा (सूर्य) दिसतो. सिंहासन, देवाची वाहने, आकाश पाताळ सगळे कन्सेप्ट भेटतात.
आम्ही अमेरिकेत आल्यावर लास व्हेगासला गेलो तेव्हा लक्झर हॉटेल मध्येच राहिलो होतो त्याचेही आर्किटेक्चर छान आहे. त्यांनीही बर्‍याच मूर्ती, पिरॅमिडस चा आकार ठेवला आहे. परवा इजिप्तायन हे पुस्तक वाचले आणि इतर अनेक ठिकाणांबद्द्ल माहिती मिळाली. पुस्तक खूप डिटेल मध्ये आहे.
इजिप्तला जाताना मनात वाटत होते काय ते जुने बघायचे पण बघण्यासारखे खूप आहे. पर्यटकांसाठी सोई भरपूर आहेत. तिथली माणसे फसवत नाहीत असे मी म्हणेन. तिथल्या गोष्टी पहाताना पुन्हा एकदा जाणवले आपल्याकडे केवळ सोईंची कमतरता असल्याने कितीतरी छान देवळे, किल्ले हे परदेशी लोकांपासून दूर रहातात. आता ठराविक ठिकाणी थोड्या सोई आहेत पण अगदीच कमी. आपली संस्कृतिही अशीच जुनी आहे. तिथे गेल्यावर जाणवले की हा देश तसा अगदीच गरीब आहे पण या टूरिझमने त्यांनी जगाच्या नकाशावर महत्वाचे स्थान मिळवले आहे हे नक्की.

Sunday, July 19, 2009

आग होती पण धग नव्हती...

परवा ’लज्जा’ ही तस्लीमा नसरीन यांनी लिहिलेली कादंबरी वाचली. बाबरी मशिद पाडल्यावर बांगला देशात बरीच जाळपोळ, लुटमार झाली त्या पार्श्वभूमीवर ही कादंबरी लिहीली आहे. अल्पसंख्यांक लोकांना जगभर हयाची झळ पोचली. या कादंबरीच्या लिखाणानंतर लेखिकेला बराच त्रास सहन करावा लागला. या पुस्तकाच्या बर्‍याच प्रती खपल्या. पुस्तक वाचल्यानंतर सहजच विचार आला, आपण त्या वेळी कुठे होतो, काय परिस्थिती होती वगॆरे...आम्ही त्या वेळी रियाध, सॊदी अरेबियात होतो. हा देश मुस्लीमांचा आहे. ही मंडळी धर्माने अगदी बांधलेली असतात. शेजारी पाजारी, दुकानदार सगळेच आजूबाजूला मुसलमान. मी त्यावेळी इंडिअन स्कूल मध्ये नोकरी करत होते. तिथेही ८०% मुस्लीम, १०% इतर व १०% हिंदू असे साधारण प्रमाण होते. शाळेत वातावरण खूप मोकळे होते. हिंदू, ख्रिश्चन, सिक्ख सगळेच एकमेकांशी ऒपनली बोलत असत. कधी चेष्टा, कधी टीका, कधी थोडीशी वादावादी पण सगळे स्पोर्टिंगली चालत असे.

बाबरी मशिद पडल्याची बातमी ऎकली. हळूहळू टी व्ही वर सतत बातम्या दाखवू लागले. थॊड्याच वेळात हळूहळू वातावरणात टेन्शन दिसू लागले. जाळपोळ लूटालूट यांची दृष्ये टी व्ही वर येउ लागली. आम्ही शाळेत असताना मुलांच्यात साहजिकच चर्चा होऊ लागली. आमच्या नेहेमीच्या मॆत्रिणींच्या नजरेत थोडासा बदल दिसून येत होता. पण हे सगळे १०-१५ मिनिटेच टिकले. दिवसभर थोडासा ताण होता वातावरणात पण सगळे व्यवहार नेहेमीप्रमाणे चालू होते. काही पालकांनी आवाज केला पण त्यांना शाळेने समज दिली. सॊदी अरेबियात जमाव बंदी, मोर्चा बंदी असल्याने आणि शिक्षा कडक असल्याने गावात शांतता होती. संध्याकाळी बाजारात अथवा गावात हिंडताना काही भिती वाटली नाही. तसे सगळ्यांना कळत होते की मूठभर माणसांचे हे काम होते आणि त्यात नाहक दोन्हीकडचे लोक बरेच दिवस भरडले जाणार होते. पुढील एक दोन दिवसात सतत बातम्या येत होत्या , एका मशिदीच्या पाडण्यामुळे अनेक देवळे पाडली गेली, हिंदू मुस्लीम दंग्यात अनेकांची घरे जाळली गेली, आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. ही सगळी गोळाबेरीज बघताना वाटले की जो मूळ उद्देश होता तो साधला गेला का?

आजपर्यंत जेवढे दंगे झाले तेव्हा असे दिसले की काही माणसांच्या चुकीच्या वागणूकीने त्या गोष्टीशी संबंध नसलेले अनेक लोक उगाचच भरडले जातात. आजकाल ग्लोबलायझेशनमुळे जगभर सर्व धर्माची माणसे पसरलेली आहेत. त्यात अर्थातच अल्पसंख्यांक नेहेमी बळी पडतो. ही परिस्थिती कधी सुधारेल का? सर्व धर्म जर चांगले वागा अशी शिकवण देतात तर दुसर्‍याच्या धर्माचा आदर करायला लोक का शिकत नाहीत? आपल्याकडे शाळेत मॉरल सायन्स नावाचा एक विषय कधी कधी शिकवला जातो (बहुधा तो ऒप्शनला टाकला जातो) त्याला जास्त महत्व दिले गेले आणि लहानपणापासून जर इतर धर्माबद्द्ल पण माहिती दिली गेली तर कदाचित थोडा बदल घडेल. ( विवेकानंदांनी हे बर्‍याच वर्षापूर्वी लिहून ठेवले आहे) आपल्या देशाचा इतिहास बघता युद्धापेक्षा जास्त माणसे या दंग्यात मारली गेली असतील. फाळणी, गोध्रा हत्याकांड, मुंबई हल्ले, अक्षरधाम हल्ला, ईंदिरा गांधी मृत्यु व असे बरेच प्रसंग बघता या परिस्थितीत कधी बदल होईल असे वाटत नाही. त्यावर बरेच सिनेमे निघाले चर्चा झाल्या पण दर वेळेस पुन्हा नव्याने तेच. अमेरिकेसारख्या अगदी प्रगत राष्ट्रात सुद्धा ९-११ चा विषय निघाला की एशिअन लोकांकडे बघायची नजर बदलते. आणि यात मला हे वागणे फार चुकीचे वाटत नाही. ’ज्याचे जळते त्याला कळते’ या नुसार ज्याचा पर्सनल लॉस होतो तो माणूस नक्कीच पेटून उठतो. अशावेळी सदसदविवेक बुद्धी ने विचार करणे सामान्य माणसाला जमत नाही.

दोन दिवसांनी आम्ही सुटीसाठी भारतात गेलो. एअर पोर्टवर खूप टेन्शन दिसत होते. आम्हाला पटकन मुंबईच्या बाहेर पडायला सांगितले. आजूबाजूला दंगलीच्या खुणा दिसत होत्या, तेव्हा आम्हाला या प्रकारातल्या गांभीर्याची कल्पना आली. आम्ही भारताच्या बाहेर अगदी मुस्लीम अड्ड्यात होतो पण तसा त्रास काही झाला नाही. आम्ही अगदी आगीच्या जवळ होतो पण नशिबाने धग मात्र लागली नाही.

Friday, July 10, 2009

आमची युरोप टूर शेवटचा भाग (इटली, फ्रान्स)

आमची युरोप टूर शेवटचा भाग
(इटली, फ्रान्स)

व्हेनिस ला पोचेपर्यंत दुपार झाली. वाटेत व्हिसा चेकिंग, करन्सी चेंज वगॆरे नाटके झाली. इटलीत शिरताना प्रत्येकजण लिराच्या बाबतीत लक्षाधीश झाला. लिराची किंमत डॉलरच्या तुलनेत फारच कमी आहे. ६५००० लिरामध्ये जेवण झाले. जाताना प्रवासात बरीच टनेल्स लागली. एका टनेल मधून बाहेर पड्लॊ की आपण बर्‍याच उंचावर आलेलो असतो. आमच्या गाईड ने जाताना थोडे लेसन्स दिले. इथे कोल्डा म्हणजे गरम असा अर्थ होतो. बाथरूम मध्ये सी म्हणजे कोल्ड वॉटर अशी आपल्याला सवय असते. इथे मात्र गरम पाणी असा अर्थ होतो. गरम कॉफी ला कोल्डा कापुचिनो अशी ऑर्डर द्यायची. हॉटेल मध्ये बाहेरच्या बाजूला बसलॊ तर जास्त रेट आणि आत बसलो तर कमी. पॅरिस मध्ये हा प्रकार फार दिसतो (आपल्या उलट). इटली मध्ये इंग्लीश फार कमी बोलतात पण टूरिस्ट असले की बरोबर वागतात. ’ट’ चा उच्चार ’त’ असा होतो.

व्हेनिस हे १००-१२५ बेटांचे मिळून झालेले गाव. ’कालव्यांचे शहर’ म्हणून हे प्रसिद्ध आहे. तिथे जाण्यासाठी बोटीची सोय होती. गेल्या गेल्या मुरानो ग्लास फॅक्टरी बघितली. मुरानो बेटावर या काचकामाचे मॊठे कारखाने आहेत. प्रसिद्ध व्हेनेशिअन ग्लास इथे बनवतात. छान प्रात्यक्षिक दाखवले. हाताने पाईप वापरून वेगवेगळे नमुने करतात. वेगवेगळे रंग मिसळून छान फ्लॉवर पॉट्स बनवले त्या कारागिरांनी. अशा आता फक्त १०-१२ फॅमिलीज राहिल्या आहेत. त्यांच्या शोरूम मध्ये खूप नमुने ठेवले आहेत. तिथे थोडी खरेदी झाली. किमती मात्र भरपूर होत्या.

त्यानंतर मार्केट स्क्वेअर मध्ये २-३ तास होतो. इथे भरपूर टूरिस्ट होते. आजूबाजूला कबूतरेही खूप होती. हा जगातला सर्वात जास्त फोटो काढला गेलेला स्क्वेअर मानला जातो. एक चर्च/ बॅसिलीका बघण्यासारखी आहे. त्यात मोझॅक स्टाईल ने सुंदर चित्र बनवले आहे. अगदी नीट पाहिल्या तर टाईल्स दिसतात नाहीतर एकसंध चित्र दिसते. नंतर बेल टॉवर वर गेलो. तिथून पूर्ण व्हेनिस चे दृष्य दिसते. आम्ही वर चढत असताना बरोबर ६ वाजता ४ ही बेल्स जोरात वाजायला लागल्या. इतक्या मोठ्या बेलचा आवाज ऎकण्याचा हा पहिलाच अनुभव. बहुतेकांनी गोंडोला राईड घेतली. ह्या बहुतेक काळ्या बोटी असतात वर सोनेरी नक्षी. ४-५ जण बसतात. चालवणारा एखादे गाणे ऎकवतो. वाटेत नेपोलिअनच्या घरासारखी महत्वाची ठिकाणे दाखवतात. हे शहर पूर्ण कालव्यांनी जोडले आहे. भरती ऒहॊटी मुळे पाणी स्वच्छ रहाते असे म्हणतात. मला स्वतःला मात्र ते पटले नाही. ग्रॅंड कॅनॉल वर छान पॅलेस आहेत. गावात छोटी दुकाने व रेस्टॉरंट्स भरपूर. त्यांना छोट्या पुलाने जोडले आहे. इथला एक तुरूंग ही प्रसिद्ध आहे. एकंदरीत व्हेनिस हे बरेच जुने व वेगळे वाटते. काही गोष्टींची उगाच जास्त प्रसिद्धी करतात तसा थोडा प्रकार वाटला.


यानंतरचा मुक्काम होता फ्लोरेन्स चा. इथे एक भव्य ’दूमॊ’ आहे. हा जगातला सर्वात मोठा. २०० वर्षे बांधायला लागली. हिरवा संगमरवर प्रथमच बांधकामात पाहिला. हिरवा, चॉकलेटी व ब्राउन अशा ३ रंगात बांधकाम आहे. पुन्हा एकदा तुकड्या तुकड्यात फोटो झाले. पूर्ण फोटो घेणे अशक्य. इंटरनेट वर काही फार छान फोटो आहेत त्यातले काही टाकले आहेत. दारावर एवढे काम केलेले आहे की आपण बघता बघता दमून जातो. प्रत्येक दारावर बायबल मधली स्टोरी चित्ररूपात काढलेली आहे. आम्ही गेलो तेव्हा डोमची दुरूस्ती चाललेली होती. आसपास बरेच अंतर वाहनांना बंदी होती. बरेच रस्ते लाल विटांचे बांधलेले होते.. मला बर्‍याचदा वाटायचे की मी फूटपाथवरून चालते आहे, मग लक्षात यायचे की अरे हा तर रस्ता आहे. पुढ्च्या चॊकात खूप संगमरवरी पुतळे ठेवले आहेत. इटली त एकंदर इतके पुतळे आहेत की त्याकाळी ’पुतळे मेकर’ एकदम डिमांड मध्ये असतील. एक प्रसिद्ध म्युझिअम बाजूलाच होते पण ते वेळेअभावी बघता आले नाही. नंतर आर्नो नदीवरचे पूल पाहिले. या स्क्वेअर पासून जवळ एक टेकडी आहे त्यावरून पूर्ण फ्लोरेन्स, त्यातली मोठी स्ट्रक्चर्स, बरेच पूल दिसतात. वरती मायकेल ऍंजेलोचा पुतळा आहे. त्याने प्रथम पुरूषांचे पुतळे बनवायला सुरूवात केली. तोपर्यंत फक्त बायकांचे पुतळे बनवत. डेव्हिड हा त्याचा मॉडेल होता. मायकेल ऍंजेलोच्या पूर्ण कामात फक्त एका पुतळ्यावर त्याची सही आहे आणि तो व्हॅटिकन मध्ये आहे.
इथे लेदर गुड्स चांगली मिळतात. एका शॉप मध्ये बरीच खरेदी झाली. मी मनाचा हिय्या करून एक १२५ डॉलर्स ची पर्स घेतली. यापूर्वी प्रसन्नने आणलेली पर्स ५-६ वर्ष छान टिकली होती म्हणून धाडस केले. जाणकारांना ती हात लावताच कळते. लेदर जॅकेट्स, बेल्ट्स अशी बरीच खरेदी लोकांनी केली. त्यानंतरचा मुक्काम रोम मध्ये होता. इथे काहीतरी जुनाट, पडके बघावे लागणार अशी माझी अगदी खात्री होती. ती तितकीशी खरी ठरली नाही. ऒल्ड सिटी ऒफ रोम व न्यू सिटी असे २ भाग केले आहेत. ऒल्ड सिटी च्या बाहेर पूर्ण भिंत आहे. ती अजूनही सुस्थितीत आहे. ऒलिव्ह ट्रीज व अंब्रेला शेप ट्रीज आजूबाजूला खुप दिसतात. इन जनरल इटलीत खूप भव्य इमारती आहेत. उंची खूप असते. आमचा गाईड खूप वयस्कर होता पण खूप स्मार्ट होता. प्रथम त्याने स्पॅनिश स्क्वेअर मध्ये फ्रेंच स्टेप्स दाखवल्या. या ठिकाणी बर्‍याच सिनेमांचे शूटिंग झाले आहे. त्यापॆकी रोमन हॉलिडे व टॅलेंटेड मि रिपली हे दोन पाहिलेले होते. नंतर ट्रेव्ही फाउंटन कडे गेलो. हे इथले सर्वात जुने फाउंटन. त्याकाळचा पाण्याचा सोर्स. सध्या यात अगदी कमी पाणी आहे. या फाउंटन कडे पाठ करून आत नाणे टाकले की परत तुम्ही रोमला जाता असे म्हणतात. अमृताने नाणे टाकले बघू परत जाते का? आतमध्ये एक माणूस मोठ्या गाळण्यात नाणी गोळा करत होता. रोममध्ये इन जनरल खूप चालावे लागते. चांगले वॉकिंग शूज या ट्रीपसाठी आवश्यक आहेत. इथे भरपूर टूरिस्ट भेटतात. चोरांपासून सावध असा इशारा आमचा गाईड अधून मधून देत असे.
दुपारी व्हॅटिकन सिटी ला गेलो. ही सर्वात छोटी कंट्री आहे. आतमध्ये बसेस ना परवानगी नव्हती त्यामुळे भरपूर छालावे लागले. पोप चे रहाण्याचे ठिकाण हेच. आपण नेहेमी टी व्ही वर जी जागा बघतो, ती प्रत्यक्ष समोर होती. व्हॅटिकन सिटी सेंट पीटर्स कॅथिड्रल साठी प्रसिद्ध आहे. हे जगातले सर्वात मोठे कॅथेड्रल. दारात जाताच याची भव्यता जाणवते. आत शिरतानाच दोन्ही बाजूला अर्ध गोलाकार खांब आहेत. (२८०) त्या प्रत्येक खांबावर एक एक पुतळा आहे आणि हे पुतळे अजून बर्‍या स्थितीत आहेत. मध्यावर एक उंच खांब आहे तो मेणबत्तीसारखा वाटतो. आत जाताना बरीच सेक्युरीटी होती. स्लीवलेस, शॉर्ट्स व मिनिज ना बंदी होती. हे लोक खूप ऍडव्हान्स असल्याने अशा कारणासाठी बंदी करतील असे वाटले नव्हते. टूर गाईड ने सांगून सुद्धा एक जण स्लीव्हलेस मध्ये आलीच. तिला अडवले मग एकीची ऒढणी तिला दिली व प्रवेश मिळवला. आपल्या देवळात अजून तरी असा प्रवेश नाकारला जात नाही. याचा घुमट मायकेल ऍंजेलो ने बनवला आहे. त्यावर सुंदर मोझॅक टाईल्स ची डिझाईन्स आहेत. ३००-३५० फूटावर जाउन त्याकाळी ही डिझाईन्स कशी बनवली देव जाणे. झोपूनच बनवावी लागली असतील आणि बघणारा माणूस ३०० फूट खालून बघणार हेही लक्षात घ्यावे लागले असेल. रंगचित्रे नसल्याने फोटो ला बंदी नव्हती. एक ममी पण होती बाजूच्या दालनात. पुतळे व पेंटिंग्ज बघून शेवटी तुम्ही दमून जाता. येशूला क्रूसावरून खाली उतरवताना मेरीने त्याला मांडीवर घेतलेले फेमस पेंटिंग व पुतळा इथे आहे या एकाच कलाकृतीवर त्याची सही आहे नाहीतर आजकाल सहीची लोकांना पहिली काळजी असते. तो पेंटिंग, स्थापत्य, चित्रकला, बांधकाम अशा अनेक कलात पारंगत होता. मायकेल ऎंजेलो ग्रेट आणि व्हॅटिकन इज ग्रेट!!!!!!!!
त्यानंतर कलोझिअम हे भव्य ऍम्पिथिएटर पाहिले. यातला बराच भाग आता पडला आहे. ८ वर्षे बांधकाम चालले होते याचे. ६५००० लोकांची बसण्याची व्यवस्था केली होती. ६ मजले उंची आहे. प्राण्यांचे खेळही होत असत. त्यांना ठेवण्यासाठी तळघराची सोय होती. भरपूर कमानी भिंतीत होत्या. पूर्वी त्यात पुतळे होते आता त्यात फक्त अवशेष राहिले आहेत. भिंतीतले शिसे ही काढले आहे. पूर्वीचे कलोझिअम कसे होते याची बरीच चित्रे लावली होती. या ठिकाणी एक छान पुस्तक मिळाले. पूर्वीचे फोटो आताच्या फोटोवर सुपर इंपोज केले आहेत. ते पाहून जुन्या काळी या गोष्टी कशा दिसत असतील याची कल्पना येते. आपल्याकडच्या किल्ल्यांसाठी अशी पुस्तके बनवायला हवीत असे रायगड बघताना वाटले. बाहेर जुन्या वेशात काही मुले मुली पोझेस देत होती. याच्या आजूबाजूला बरीच जुनी स्ट्रक्चर्स पडक्या अवस्थेत उभी आहेत. रोमन फोरम, जुने ब्रिजेस वगॆरे. एक ५० बी सी चा ब्रिज आहे आणि आजही तो वापरात आहे. खूप दगडी बांधकाम इथे पाहिले. वाटेत एक भव्य कोर्ट बिल्डींग ही पाहिली. रोमन लोकांनी जुन्या गोष्टी छान जपल्या आहेत. ग्रेट आर्किटेक्चर. तुम्हाला सगळी म्युझिअम्स बघायची असतील तर ५-६ दिवस तरी वेळ द्यायला हवा.
आमचा पुढचा स्टे पिसा ला होता. सकाळी सकाळी बसने लिनींग टॉवर पासून ५ किमी वर सोडले. त्यापुढे त्यांच्या बसने जावे लागते. आत जाताना दोन्हीकडे खूप दुकाने होती. त्यातील काही कोनिकल होती. त्याच्य्यात खूप कप्पे होते आणि त्यामुळे खूप गोष्टी डिसप्ले करता येत होत्या. मस्त डिझाईन होते. पिसाच्या मनोर्‍याच्या बाजूला एक बेल टॉवर व बाप्टिस्ट्री आहे. ते टॉवर पेक्षा छान वाट्ते. लिनींग टॉवर हे जगातील ७ आश्चर्यापॆकी एक आहे. सुरूवातीला हा टॉवर कलतोय हे गॅलिलिऒने दाखवले. त्याच्या बेसला बशी सारखे स्ट्रक्चर आहे. त्यात शिसे भरून बॅलन्स करायचा प्रयत्न केला होता. या मनोर्‍याचे ७ मजले आहेत. साधारण २१ फ़ूट हा टॉवर कललेला आहे. सध्या कलण्याचे प्रमाण कमी आहे. पिसा हे गाव तसे अगदी छोटे आहे. जगातील एक आश्चर्य आपण बघतोय असे हा टॉवर बघून काही मला वाटले नाही.

यानंतर जिनीव्ह वरून फ्रान्सकडे जायचे होते. रोज सकाळी फटाफट ब्रेकफास्ट करून मंडळी बसमध्ये जागेसाठी भांडत असत. रोज सकाळी हे दृष्य दिसत असे. रोटेशन सिस्टीम नसल्याने हा प्रकार होत असे. वय वाढ्ते तशी लोकांची भांडायची हॊस वाढते असे वाटे. या ट्रीप मधला हा एकच निगेटीव्ह पॉईंट होता. बाकी सर्व व्यवस्था छान होती. हॉटेल्स ७०% चांगली होती. युरोप मध्ये सुरूवातीच्या हॉटेल्स मध्ये ब्रेकफास्ट चे प्रकार जास्त असत. पॅरिस मध्ये सर्वात कमी. इट्ली पासून फ्रान्स चा प्रवास सगळ्यात मोठा सलग प्रवास होता. ७ तास लागले. हे रस्ते खूप छान आहेत. ७० ते ८० टनेल्स लागली. एका ट्नेल मधून बाहेर आलो की बरीच उंची आपण चढतो/ उतरतो. घाटातले कमानीवाले रस्ते ब्रिजेस खूप छान आहेत. या लोकांनी इतक्या वर्षापूर्वी किती छान बांधकाम करून ठेवले आहे. याच रस्त्यावर एक डोंगर दिसतो. तो मार्बल चा सोर्स आहे.- करारा मार्बल. रस्त्यावर बरेच मार्बल स्लॅब्स स्टोअर केलेले दिसतात. काही रस्ते याच्या चुर्‍यामुळे चमकतात. जाताना एका बाजूला हिरवे डोंगर, मध्ये घाटातला रस्ता, गावे व दुसर्‍या बाजूला समुद्र असा सुंदर रस्ता. पाण्याचा निळाशार रंग सतत सोबत करतो. स्विस बॉर्डर वर परत चेकिंग झाले. हा चेकपॉईंट चक्क टनेल मध्ये आहे. त्यानंतर वेवे हे चार्ली चॅप्लीनचे गाव लागले. त्याच्या घराचे रूपांतर आता लायब्ररीत केले आहे. मॉन्ट्रे या गावात नेसले चे हेड क्वार्टर आहे. स्वित्झर्लंड हा देश इतका छोटा असून तिथे खूप महत्वाची ऑफिसेस, रेड क्रॉस चे हेड क्वार्टर अशी अनेक महत्वाची ऑफिसेस आहेत. गावात शिरताना आल्प्स च्या रेंजेस खूपच सुंदर दिसतात.
जिनीव्ह मध्ये लेक जिनिव्ह पाहिले. इथले फाउंटन जगातले सर्वात उंच म्हणून प्रसिद्ध आहे. याच्या खालोखालचे जेद्दाला(सॊदी त) पाहिले होते. या लेकजवळ एक फ्लोअर क्लॉक आहे. या लेकच्या खाली पार्किंग लॉट केलेला आहे हे जेव्हा कळले तेव्हा जर या लेकमधले पाणी खाली झिरपले तर असा नको तो विचार मनात आलाच. (कन्या रास).. इथे परत चॉकलेट्स, स्विस नाईफ अशी खरेदी झालीच.

यापुढचा शेवटचा टप्पा जिनिव्ह ते पॅरिस होता. आमचा गाईड वाटेत सतत चोरांपासून सावध रहाण्याची सूचना देत होता. युरोप मध्ये रेफ्युजी खूप असतात. त्यांची तरूण मुले पॉकेटमार असतात. त्यांच्या वयामुळे पोलिस त्यांना कायम स्वरूपी पकडू शकत नाहीत. सर्वच ठिकाणी टुरिस्ट खूप होते. गर्दी ही खूप होती पण सुदॆवाने कुणाची चॊरी झाली नाही. पॅरिस मध्ये स्केटस वरून जाणारे पोलिस दिसले. स्वित्झर्लंड मध्ये नेचर्स ब्युटी जास्त तर इटली पॅरिस मध्ये बांधकामे जास्त बघण्यासारखी आहेत. पोचल्या पोचल्या गाईडेड टूर होती. चिनी गाईड इंडिअन लोकांना फ्रेंच लोकांबद्द्ल सांगत होता. प्रथम आर्च पाहिली. यावर जवानांची नावे, शिल्पे आहेत. ते पाहून आपल्या इंडिया गेट ची आठवण झाली. पॅरिस मधला एक रस्ता शांज अलिझे हा खूप प्रसिद्ध आहे. रात्रीचा एक तास सॊडला तर म्हणे यावर सतत वर्दळ असते. इथली हॉटेल्स, बिल्डींग्ज अर्थातच खूप महाग आहेत. हा रस्ता सिंगापूर च्या ऑर्चर्ड स्ट्रीट ची आठवण करून देतो. नंतर कॉंकर्ड स्क्वेअर ला गेलो. बर्‍याच हिंदी गाण्यात दिसणारा एक पिलर इथे दिसतो. इजिप्त कडून या लोकांनी हा भेटी दाखल मिळवला. ऑपेरा हाउस बघितले अतिशय सुंदर बिल्डींग आहे. पॅरिस मध्ये महत्वाच्या बिल्डींग्ज व काही मेटॅलिक पार्ट सोनेरी रंगात रंगवले आहेत. ते लांबून लक्ष वेधून घेतात व रात्री त्यावर लाईट टाकल्यावर खूप छान दिसतात. पॅरिस मध्ये ट्रॅफिक भरपूर होता. गाड्यांच्या नंबर प्लेटस ७५ ने एण्ड होतात. मेन राउंड अबाउट मधून जो व्यवस्थित गाडी चालवतो त्याला म्हणे लायसेन्स मिळते. या ठिकाणी १२ रस्ते मिळाले आहेत त्यातून गाडी काढणे खरेच कॊशल्याचे काम आहे.

पॅरिस मध्ये शिरल्यापासून बर्‍याच वेळा आयफेल टॉवर दिसला. या टॉवरच्या पहिल्या मजल्यापेक्षा उंच बिल्डींग बांधायला बंदी आहे. अशा सगळ्या बिल्डींग दुसर्‍या भागात आहेत. हा टॉवर वर्ल्ड ट्रेड एक्झिबिशन साठी बांधला. प्रथम दर्शनी हे स्ट्रक्चर काही एवढे इंप्रेसिव्ह वाट्त नाही. पॅरिस च्या लोकांनी एक्झिबिशन नंतर हे पाडायचे ठरवले पण आयफेलने एक उपाय शोधून काढला. त्याच्या टोकावर एक ज्योत होती ती काढून एक टी व्ही ऍंटेना बसवली व हे स्ट्रक्चर वाचवले. आज ते पॅरिस चे आकर्षण ठरले आहे. पहिल्या मजल्यावर लिफ्ट ने गेलो. तिथून खालचे दृष्य छान दिसते. अजून वरती वेळेअभावि गेलो नाही. काही मंडळी पायर्‍या चढून जात होती. त्या दिवशी खूप वेळा हा टॉवर पाहिला. रत्री लाईटिंग केल्यावर मस्त दिसत होता. दर तासाच्या ठोक्यावर या टॉवर चे दिवे ५ मि. ब्लिंक करत होते. आता बहुदा ब्लिंकिंग बंद आहे. संध्याकाळी सीन नदीवर क्रूज होता. सर्व बोटींवर सतत कॉमेंट्री चालू असते. बर्‍याच भाषांचे ऑप्शन असतात. नदीतून जाताना परत सगळे स्पॉटस पहायला मिळाले. या नदीवर अनेक ब्रिजेस आहेत. त्यापॆकी अलेक्झांडर ब्रिज खूप देखणा आहे. पाण्यातून जाताना निळ्या आकाशावर पिरॅमिड फार सुंदर दिसतो. परत नकळत १५-२० फोटो होतातच. अमेरिकेला स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रेंच लोकांनी गिफ्ट दिला आहे. त्याचे आर्किटेक्चर ही आयफेल चेच. ह्या स्टॅच्यूची छोटी प्रतिमा नदीतून जाताना दिसते. ह्या क्रूझ नंतर आमच्या ट्रॅव्हल कंपनीने एक सरप्राईज जेवण दिले. आयफेल टॉवर समोर एक पिरॅमिड म्हणून कॉन्फरन्स रूम आहे. त्याच्या ८ व्या मजल्यावर डिनर होते. सगळीकडून काच असल्याने समॊर टॉवर छान दिसत होता. जेवणही तितकेच छान होते. पिणार्‍यांना वाईन फ़्री होती. मिशेल नावाच्या एका डान्सरने इजिप्शिअन डान्स केला. ज्यांना नाचण्यात इंटरेस्ट होता त्यांनी नाचून घेतले. मी मात्र बाहेर जाउन तो टॉवर डोळ्यात भरून घेतला. कितीही वेळ पाहिला तरी तेवढाच छान दिसत होता.
युरोप मध्ये वाईन्स खूप छान मिळतात. किआंती वाईन फ़ेमस. बाटल्यांचे आकार व वाईन दोन्ही छान होते. पॅरिस मधे एक ड्यूटी फ़्री शॉप आहे - बेनलक्स म्हणून तिथे लिपस्टिक्स, परफ्यूम अशी महागडी खरेदी झाली. इथल्या सेल्स गर्ल्स फारच सुंदर होत्या. पॅरिस मध्ये प्रथम सेंट वापरायची सुरूवात झाली. इथल्या व्हॅलीत खूप फुले फुलतात. पूर्वीच्या काळी म्हणे राजे राण्या रोज अंघोळ करत नसत. कारण अंघोळी नंतर पोअर्स ओपन होऊन जर्म्स आअत जातील असे त्यांना वाट्त असे म्हणून महिन्यातून १-२ वेळा अंघोळ करून भरपूर सेंट्स वापरत असत. आता यातले खरे खोटे माहित नाही. गाईड्ने सांगितलेली गोष्ट. आम्ही गोष्ट बाजूला ठेवून मजबूत सेंटस ची खरेदी केली. रस्त्यावर खूप फरारे गाड्या, स्मार्ट कार्स पाहिल्या. स्मार्ट कार हे मर्सिडीज व सुझुकी चे कॉंम्बिनेशन. अगदी छोटी गाडी. ३ लोक आरामात बसतात. युरोप चे रस्ते छोटे असल्याने अशी डिझाईन्स पॉप्युलर होतात. वाटेत नेपोलिअनचे थडगे पाहिले. त्याला म्हणे ७-८ पेट्यात तुकडे करून पुरले होते. इथे नेपोलिअन बोनापर्ट न म्हणता नेपोलिअन १-२ असे म्हणतात. ऑपेरा हाउस जवळ एक बिल्डींग पाहिली तिला एकही खिडकी नाही. नॉट्रे डॅम चे कॅथेड्रल मात्र कमी वेळात पाहिले. त्यातले स्टेन ग्लास आणि स्टॅच्यू सुंदर आहेत.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी म्युझिअम कडे जाताना एक स्क्वेअर मध्ये डायनाला डोडि ने प्रपोज केलेले हॉटेल, त्याने घेतलेल्या रिंग चे दुकान पाहिले. त्यांचा अपघात झालेले टनेल ही पाहिले. त्यावर आयफेल टॉवर वरून काढलेली फ्लेम ठेवली आहे व एक नवीनच ’डायना पॉईंट’ तयार झाला आहे. लुव्हर म्युझिअम अतिशय भव्य आहे. पूर्ण बघणे अशक्य. मोनालिसाचे पेंटिंग मात्र प्रत्येकाने पाहिले. व्हीनस चा स्टॅच्यू ही ’मोस्ट वॉंटेड’ होता. या म्युझिअम मध्ये इतकी चांगली पेंटिंग्ज आहेत की शेवटी फार चांगल्या गोष्टींचाही कंटाळा येतो तसे झाले. असाच अनुभव सालारजंग म्युझिअम मध्ये आला होता. या म्युझिअम मध्ये ठिकठिकाणी स्टुडंटस बसून चित्रे काढ्त होते. चालून दमलो या म्युझिअम मध्ये.

दुपारी पॅलेस ऑफ व्हर्साय पाहिला. हा गावाबाहेर आहे. तिथे लुई द फिलीप ७२ वर्षे राहिला. अतिशय प्रचंड असा हा पॅलेस आहे. पूर्वी मोबाईल नसताना कसे लोक रहात असतील कुणास ठाउक? मागच्या बाजूला शेकडो पुतळे, कारंजे व लांबवर पसरलेली बाग आहे. शिकारीसाठी खुप मोठी जागा आहे. सध्या या पॅलेस ची काहीच दालने उघडी आहेत. राजाची लिव्हींग रूम, डायनिंग रूम, डान्सिंग रूम व बेड रूम . सगळीकडे जुने फर्निचर मेंटेन केले आहे. डान्स रूम मध्ये सुंदर शॅंडेलिअर्स आहेत. सोनेरी रंग सगळीकडे ओतलेला आहे. दारावर पेंटिंग मध्ये बिल्डींग वर सगळीकडे...हा राजा खूप बुटका होता व त्याला १० मुले होती. सगळ्यांना त्याची बेड बघण्यात खूप इंटरेस्ट होता. इथेही भरपूर टूरिस्ट होते. भिंतीवर भरपूर पेंटिंग्ज होती. त्यात ह्यूमन फिगर्स भरपूर. बघून आपण दमतो. रंग खराब झाले तर सतत दुरूस्ती करतात त्यामुळे छान दिसतात. एकंदर खूपच गोष्टी इथे पहायला मिळाल्या. या पॅलेसच्या बाहेर आम्ही ग्रुप फॊटॊ काढले. निदान २० फोटो तरी आमच्या टूर गाईड ने वेगवेगळ्या कॅमेर्‍यातून काढले.
रात्री लिडो शो पाहिला. हा इथला सर्वात जुना कॅब्रे शो आहे. फ्री शॅंपेन हे लोकांना मोठे आकर्षण होते. फुकट मिळाली की किती पितात लोक...स्टेजवर बर्‍याच ट्रीक्स करून दाखवल्या. थोडी जादू, थोड वॉटर डिसप्ले व उरलेला डान्स. सध्या आपण या प्रकारचे खूप प्रोग्रॅम्स टी व्ही वर बघतो. एकंदरीत शो चांगला होता. पॅरिस मध्ये खूप गोष्टी पाहिल्या. जरा जास्तच डोस झाला.
यानंतर काही मंडळी युरो डिस्नेला गेली. निम्मी लंडनला तर उरलेली अमेरिकेला. आम्ही युरोस्टार ने लंडनला परत आलो. दुसर्‍या दिवशी इंडियाची फ़्लाइट होती. संध्याकाळी थोडे शॉपिंग व बरेच विंडो शॉपिंग केले. ऎकला होता तेवढा काही छान वाटला नाही हा भाग. दुसर्‍या दिवशी मुंबईला प्रयाण. दोन फ़्लाईटस १५ दिवसांच्या अंतराने घेतल्याने खूप लांबचा प्रवास केल्यासारखे वाटले नाही. अमृताने (माझ्या मुलीने) पॅरिस रोम लंडन सगळे एन्जॉय केले कारण हिस्टरी मध्ये हा सगळा भाग नुकताच झालेला होता. व्हिडिऒ वर प्रसन्नला खूप लढावे लागले कारण कॅमेरा रूसला होता. पण अजूनही कधी कधी ते शूटिंग पाहिले की मजा येते.

एकंदरीने ’केल्याने युरोप टूर’ हा अनुभव आमचे अनुभव समृद्ध करणारा ठरला. बर्‍याच गोष्टी बघायच्या राहिल्या पण जे पाहिले तेच खूप होते. पु लंचे जावे त्यांच्या देशा हे पुस्तक आल्यावर परत एकदा वाचले. त्यांनी २५ वर्षापूर्वी लिहिलेली लिखाण आजही पुरेपूर पटते. या सर्व टिकाणी हिंडल्यावर एक गोष्ट मात्र खटकते. आपल्या कडे इतकी सुंदर ठिकाणे, म्युझिअम्स जुने किल्ले आहेत. ती जर मेंटेन केली, भिकारी पंडे हलवले व गाईडेड टूअर्स दिल्या तर खूप टूरिस्ट येतील. नेहेमी आपल्याकडे नेहेमी लोकसंख्या जास्त हे कारण सांगितले जाते पण ईजिप्त, पॅरिस, रोम इथे हिंडल्यावर हे कारण पटत नाही. या सगळ्या ठिकाणी अगदी भरपूर गर्दी असते. थोडीशी शिस्त, स्वच्छता व नियोजन असले तर हे अवघड नाही, पण लोकांना सांगितले तर आवडत नाही. नजिकच्या भविष्यात आपल्याकडेही असा टूरिझम असावा असे मात्र जरूर वाटते.

Wednesday, July 1, 2009

आमची युरोप टूर भाग २ (जर्मनी, स्वित्झर्लंड )

आमची युरोप टूर भाग २
(जर्मनी, स्वित्झर्लंड )

ऍमस्टरडॅम नंतर पुढचा टप्पा होता जर्मनी. या ट्रीप मध्ये कलोन, ब्लॅक फ़ॉरेस्ट व र्‍हाईन क्रूझ बघायचे होते. जर्मअनी मध्ये ऑटोस्ट्राडा म्हणजे फ़्री वेज ची सुरूवात झाली. हिटलरने युद्धाच्या वेळी सॆन्य पटापट हलवता यावे म्हणून हे रस्ते बांधले. या रस्त्यांवर स्पीड लिमीट नाही. काय मजा आहे ना? फक्त विशेष बोर्ड असले की लिमीट पाळावी लागते. जर्मनीत शिरल्यापासून जी हिरवीगार झाडी दिसली ती इटली ला जाईपर्यंत...इथे एवढी झाडी असेल असे वाटले नव्हते. पूर्ण डॊंगर हिरवे, रस्त्याच्या बाजूला हिरवळ कधी कधी डोळे दमायचे ती हिरवळ बघून. रस्तेही अतिशय छान.

सुरूवातीला कलोन कॅथेड्रलचा स्टॉप होता. हे तिसर्‍या नंबरचे. सर्वात मोठे व्हॅटिकनचे सेंट पीटर्स, दुसरे लंडनचे. आतून खूप भव्य आहे. मोठे मोठे ऒर्गन्स व विश कॅंडल्स आत दिसल्या. बांधकामाला लाइम स्टोन वापरला आहे त्यामुळे स्वच्छ करताना साध्या पाण्याने धुतात. बर्‍याच ठिकाणी डागडुजी चालली होती. याच्या वरच्या मजल्यावर दीपस्तंभासारखी अनेक स्ट्रचर्स आहेत. त्याची एक प्रतिकृती खाली ठेवली अहे. तीच साधारण १० फूट उंच आहे. त्यावरून याच्या भव्यतेची कल्पना येते. इथेही पूर्ण पिक्चर घेता आले नाही. तुमच्याकडे वाइड ऍंगल कॅमेरा हवा. मग मी २-३ वेगवेगळे फोटो घेतले. या ठिकाणचे अजून एक वॆशिष्ट्य म्हणजे स्टेन ग्लास विंडोज. काचेवर उभे सुंदर रंगीत पेंटिंग केलेले असते, त्यावर सूर्यप्रकाश पडला की ते खूप सुंदर दिसते. बाहेरून पाहिले तर काळसर काच दिसते पण आतून खूप छान पेंटिंग दिसते. पूर्व दिशेच्या काचा थोड्या जाड असतात कारण तिथून प्रकाश जास्त येतो. ऒडिकोलन मूळचे या गावचे त्यामुळे त्याची इथे बरीच खरेदी झाली. ब्रेडस ची खूप दुकाने वेगवेगळ्या ब्रेडस नी भरलेली होती. खूप प्रकार होते. इथे दुकानात काम करणार्‍या काय किंवा गावातल्या काय मुली सुंदर होत्या.
वाटेत हेडलबर्ग चा किल्ला पाहिला त्याचा फक्त पुढचा भाग चांगल्या स्थितीत आहे. तिथल्या नदीवर ७० लॉक्स होते अगदी कमी उंचीचे होते हे लॉक्स. पाण्याची लेव्हल सारखी नसली तर बोटींना त्रास होतो म्हणून लॉक्स ची योजना करतात.
यापुढ्चा प्रवास ब्लॅक फॉरेस्ट मधून होता. ही झाडे इतकी दाट असत्तात की आत खूप डार्क दिसते म्हणून हे नाव पडले असावे. या लाकडापासून कक्कू क्लॉक्स बनवतात. त्याची फॅक्टरी पाहिली. तिथले शॉप घड्याळाच्या आकाराचे आहे. दर अर्ध्या तासाने कक्कू बर्ड वेळ दाखवतो तर दर तासाने ह्यूमन फ़िगर्स एखाद्या ट्य़ून वर डान्स करतात.
हे घड्याळ कसे बनवतात त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवले. या घड्याळाच्या डेकोरेशनला पक्षी, मॅपल ची पाने, रेनडिअर्स अशी चित्रे वापरतात. मॅन्युअल सेटींग असते. कक्कूचा आवाज एका छोट्या पीसवर काढू शकतात म्हणून या घड्याळांना हे नाव पडले. या दुकानात भरपूर घड्याळे होती. आठवण म्हणून मी एक घड्याळ घेतलेच.

त्यानंतर र्‍हाइन क्रूझ चा प्रोग्रॅम होता. ब्लॅक फॉरेस्ट मधून सुंदर प्रवास करून बसने एका ठिकाणी सोडले. ३ तासानंतर दुसर्‍या ठिकाणाहून परत प्रवास सुरू. ही बॊट र्‍हाईन नदीतून सफर घडवते. सुरूवातीला सगळे जण वरच्या मजल्यावर बसले. एका बाजूला डोंगर त्याच्या उतरणीवर सर्वत्र द्राक्षाचे मळे, बाजूला ट्रेन ट्रॅक, दुसर्‍या बाजूला सिमेंट रोड व मध्ये पाणी असा ३ तासाचा प्रवास होता. मधे मधे छोटी सुबक गावे लागतात त्यातल्या प्रत्येक घरासमोर लाल फुले लावली आहेत. प्रत्येक गावाशी बोट थांबत असे. डोंगरावर अधूनमधून जुने किल्ले दिसत होते. सतत कॉमेंटरी चालू होती. या डोंगर उतरणीवर द्राक्ष शेती करणे किती कठिण जात असेल याची कल्पना आली. हा सर्व प्रदेश वाईन साठी प्रसिद्ध आहे. या क्रूज वर फ़्री वाईन असल्याने पिणार्‍यांनी बोटीत पाय ठेवल्यापासून जी सुरूवात केली ती जेवण होईपर्यंत. आमच्यासारखेच इतर ट्रीप्स चे ग्रुप्स ही बोटीवर होते. त्यात्तील एका बाईने ’मेरी साडी तेरी साडीसे सफेद’ या धर्तीवर तिची ट्रीप आमच्याहून स्वस्त असल्याचा दावा केला. तो आम्ही सर्वांनी परतवला. या बोटीवर बरीच फोटोग्राफी झाली. मुलांचा १४ जणांचा छान ग्रुप जमला होता. अमृताला निकीता मिळाली. ६ ३० ला खाली जाउन पुरी भाजी व फ़्रूट कस्टर्ड असा सरप्राईज मेन्यू होता. लोकांनी वाईन बरीच टेस्ट केल्याने हळू हळू आवाज कमी झाले व पुढ्चा प्रवास शांततेत झाला.
बसमध्ये टाइमपास म्हणून अंताक्षरी चालत असे. आमच्या बसमधला एक माणूस दुसर्‍या टीम वर ग अक्ष्रर आले की गांडानु ग, गधडानु ग असे चिडवत असे. एक गोवानीज कपल होते त्यानी त्यांच्या भाषेतले गाणे म्हट्ले. दुसर्‍या दिवशी प्रसन्नने त्याचा गळा साफ केला. आमचा व्हिडिओ कोच असून फक्त शेवटचे २ दिवस फक्त मूव्हीज बघितले. बाहेर निसर्ग इतका छान होता की इतर करमणूकीची गरज नव्हती. प्रवासात दर दोन तासानी रेस्टरूम स्टॉप्स असतच. बर्‍याच ठिकाणी पॆसे द्यावे लागत त्यामुळे जिथे पॆसे द्यायचे नसत तिथे शावक(आमचा गाईड) सांगत असे...इधर मोफतमे होता हॆ सब लोग जाव...
दर देशानंतर दुसर्‍या देशात एन्टर होताना करन्सी चेंज करावी लागे. तेव्हा युरो वापरात नव्हता. आम्ही थोडे पॆसे जवळ ठेवून बाकीचे चेंज करत असू. आमच्या कॉईन कलेक्शन मध्ये बरीच भर पडली. सगळीकडे क्रेडिट कार्ड चालतात फक्त रेस्टरूम्स मध्ये चेंज लागे. ग्रुप मध्ये असल्याने भाषेचा प्रश्न आला नाही. सगळीकडे तिकीटे काढलेली असत त्यामुळे वेळ वाचत असे. रोज २ तास आपले आपल्याला फिरायला मिळत असे. २-३ जागा सोडल्या तर ही व्यवस्था बरई वाट्ली. काही जागी मात्र वाटले की अजून वेळ असता तर बरे झाले असते. आमच्या गाईड ची ही ३० वी ट्रीप होती म्हणून अनुभव भरपूर होता.
ही र्‍हाईन नदी जर्मनीतून स्वित्झर्लंड मध्ये शिरली की र्‍हाईन फॉल्स आहेत. एकदम पांढरे शुभ्र पाणी, मध्ये जाण्यासाठी बोटीची सोय आहे. हा फॉल युरोप मधला मोठा फॉल आहे. त्या रात्री एका छोट्या हॉटेल मध्ये राहिलो. आतापर्यंत हॉटेल्स मोठी होती. जर्मनीत शिरल्यापासून स्विस सोडेपर्यंत एक गोश्ट जाणवली म्हणजे छोटी लाकडी घरे व सर्वत्र पांढरे लेसचे पडदे. घराच्या एका तरी खिडकीत पांढरा लेसचा पडदा व फ़ुलांचे डेकोरेशन दिसतेच. मी पांढरा पडदा सोडून दुसरा रंग शोधायचा प्रयत्न केला पण नाही सापडला. आपल्याकडे असे केले तर किती जण तो नियम पाळतील? स्विस घरांचा बेस सिमेंटचा व वरचे घर लाकडी दिसले. भरपूर गुलाबाची फुले फुलली होती पण कोणी तोडत नव्हते. ट्रीप मधल्या एक दोघांनी तरी तोडलीच. (का?) . इथे भूमिगत सॆनिक व दारूगोळा ठेवायची सोय आहे. या देशात वेगवेगळी २०-२२ डिपार्ट्मेंट असतात. ती पॉलिसी डिसाईड करतात. नॉर्थ ते साउथ ४ भाषा बोलतात. जर्मन व फ्रेंच भरपूर वापरले जाते. नेहेमीच्या वापरातल्या गोष्टीवर ४ भाषात लिहिलेले असते त्यामुळे बरीच मंडळी बघून भाषा शिकतात असे एका लोकल ने सांगितले. घरे बांधताना मॉडेल बनवून ठेवावे लागते. त्यावर जर कोणी आक्षेप घेतला आणि तो जर बरोबर असेल तर मालकाला बदल करावा लागतो. स्विस बॅंका तर प्रसिद्ध आहेतच. आपले अकाउंट गुप्त ठेवायचे तर मात्र त्यांना पॆसे द्यावे लागतात.
स्वित्झर्लंड मध्ये शिरताच लॅंडस्केप बदलले. जर्मनीत ब्लॅक फॉरेस्ट मध्ये उंच झाडे दिसली त्याऎवजी आता लहान झाडे दिसू लागली. सगळीकडे भरपूर हिरवळ. पावसाळ्यात पूर्वी बॉम्बे पूना रोड दिसत असे त्याची आठवण झाली. इथे हॉटेल टेरेस मध्ये मुक्काम होता. ते एस ऒ टी सी च्या मालकीचे होते. नावाप्रमाणेच उंचावर होते. खिडकीतून खोलीतून बाहेरून सगळी कडून आल्प्स चे दर्शन होत होते. हे डोंगर पूर्ण बर्फाच्छादित नव्हते त्यामुळे जास्त सुंदर दिसत होते. बाहेरच्या बाजूला मोठा प्लास्टीकचा बनवलेला चेस बोर्ड आहे. लहान मुले त्यावर रमली नंतर तो बर्‍याच सिनेमात पाहिला. या हॉटेलचे वॆशिष्ट्य म्हणजे एलॅबोरेट इंडिअन मेन्यू. इतर ग्रुप च्या लोकांशी थोड्या ओळखी झाल्या.

दुसर्‍या दिवशी यांग फ्राउ इथे जायचे होते. हा आल्प्स मधला सर्वात उंच पॉईंट आहे. १३५०० फूटावर सर्वात उंच रेल्वे स्टेशन आहे. वर जाताना रस्त्यात झरे, सिनरी फार छान आहे. एका ट्रेन मधून मधून ५००० फूट नेतात. आपल्या नकळत आपण खूप फोटो काढ्तो. प्रत्येक सीन पिक्चर परफेक्ट वाटतो. प्रसन्न व्हिडिओ कॅमेर्‍यावर लढत होता. मी ट्रीप मध्ये ९ रोल संपवले पण ते वर्थ आहे. ५००० फूट नंतर पुढ्चा प्रवास टनेल मधून आहे. इतक्या वर्षापूर्वी केवळ छिन्नी हातोडे वापरून हे ट्नेल्स बनवले आहेत हे खरे वाटत नाही. स्विस लोकांनी अनेक ठिकाणी टेक्निकल नॉलेज वापरून नॅचरल ब्युटी अजून वाढवली आहे. या टनेल्स मध्ये २ स्टॉप होते. तिथे खिडक्या केल्या आहेत. आपण किती बर्फात आहोत ते कळ्ते. वरती एक पोस्ट ऑफिस आहे. प्रत्येकाने आपल्या मित्राला अगर घरी पाठवले. या ठिकाणी ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी असल्याने काहीना डोके दुखणे, दम लागणे असे प्रकार झाले. इथे सर्व हालचाली हळू हळू केल्या तर दम लागत नाही. या स्पॉटवर बर्फच बर्फ़ आहे. उन असले तर ग्लेअरचा त्रास होतो. या ठिकाणी पण भरपूर फोटोग्राफी झाली. इथे एक आईस पॅलेस बनवला आहे. त्यात पेंग्विन्स, पुतळे व इतर चित्रे करून मांडली आहेत. इतक्या उंचीवर बर्फ वितळत नाही म्हणून हे आकार तसेच रहातात. अजून एक बघण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे त्यावेळी टनेल कसे बनवले याचे छोटे प्रदर्शन. ते बघून रात्री परत हॉटेल टेरेस वर.
दुसर्‍या दिवशी आईस फ्लायर वर जायचे होते. ३ वेगळ्या लिफ्टस मधून ४० मिनिटे प्रवास करून वर नेतात. पहिल्या टप्प्यावर साध्या रोप वे सारख्या लिफ्ट ने नेतात. केबल्स कार वर देशांची नावे व फ्लॅग्स लावले आहेत. आम्ही सगळ्यांनी अर्थात ईंडियाचा फ्लॅग व नाव बघून घेतले. वर जातान लॅंडस्केप खूप छान दिसते. गाईंच्या गळ्यातल्या घंटांचा आवाज खूप वेळ सोबत करतो. त्यानंतर दुसरा टप्पा दुसर्‍या केबल कार मधून नेतात. आता हळूहळळ बर्फ दिसू लागते. तिसर्‍या टप्प्यावर रोटेटिंग केबल कार आहे. त्यातून आजूबाजूची सर्व सिनरी बघता येते. ही जगातील पहिली रोटेटिंग कार आहे. स्पीडही बर्‍यापॆकी होता. आतमध्ये बर्‍याच भाषात वेलकम लिहिले आहे. आम्ही गेलो तेव्हा चक्क हिंदीत अनाउन्समेंट होती. ह स्पॉट १०००० फूटावर असल्याने जास्त एनजॉय करता येते. ब‍र्याच लोकांनी बर्फात खेळून घेतले. आईस फ्लायर राईड ही बहुतेकांनी घेतली. ही राईड आपल्याला ग्लेशिअर वर घेउन जाते. त्यासाठी पाळण्यात बसवून नेतात. या पाळण्यात बसणे हेही एक स्किल होते. एकामागोमाग पाळणे येत असतात आपण पटकन बसायचे. लगेच वरून कव्हर येते व आपल्याला लॉक करते. याची जर कल्पना नसेल तर घाबरायला होते. खालून या लिफ्ट्स ऒपन आहेत. आपल्याल ग्लेशिअर च्या अगदी जवळून नेतात. क्रिव्हासेस बघता येतात. ही राईड खूप छान आहे. त्यानंतर टायर वरून बर्फात घसरण्याचा खेळ बराच वेळ चालला होता. त्यात पण खूप मजा येते. हे सगळे झाल्यावर चक्क ईंडिअन लंच मिळाले. परत आल्यावर संध्याकाळी सगळी मंडळी पायी फेरफटका मारून आली.
स्वित्झर्लंड चा शेवट्चा दिवस ल्यूसन मध्ये प्लॅन होता. दुसरे आकर्षण होते शॉपिंग चे. बर्‍याच लोकांनी स्विस वॉचेस ची खरेदी केली. आतिशय महाग पण टिकाउ अशी त्यांची ख्याती आहे. स्विस नाईफ्स खूप प्रसिद्ध आहेत. त्याचे इतके प्रकार दाखवतात की नक्की कोणते घ्यायचे हे ठरवायला वेळ लागतो. प्रिसीजन इंन्स्ट्र्यूमेंटस बनवण्यात स्विस अग्रेसर आहे. आर्मी नाईफ हा त्याचा बेसिक प्रकार. जगातल्या बर्‍याच चांगल्या गोष्टींचा उगम आर्मी वॉर मध्ये झाला आहे जसे ऒटोस्ट्राडा- हायवेज , कॉम्प्युटर्स, प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादी. आताच्या परिस्थीतीत असा एखादा शॊध लागेल का?

ल्युसन मध्ये एक मोठे लेक आहे. इथे लेक ला ’स’ म्हणतात. ही लेक्स समुद्रासारखी मोठी आहेत. तिथे २ तासांचा क्रूज होता. त्यांनी स्विस फोक डान्स व स्विस म्युझिक ची थोडी झलक दाखवले. बेल्स वापरून छान म्युझिक वाजवून दाखवले. चिकन डान्स ची बर्‍याच जणांनी मजा घेतली. या सर्वापेक्षा तो लेक, चारीबाजूला बर्फाच्छादित शिखरे, आजूबाजूचा परिसर व संथ निळे पाणी हे फार सुंदर होते. मी खूप वेळ बाहेर काढला. परत कधी युरोपला आलो तर परत स्वित्झर्लंड ला यायचे हे दोघांच्याही मनात आलॆ. नंतर एक लायन मॉन्युमेंट पाहिले. ते लाइम स्टोन चे बनवले आहे. ह सिंह घायाळ होऊन पड्ला आहे आणि पडतापड्ता फ्रान्स ची ढाल हातात धरली आहे. स्विस सोल्जर्स फ्रान्स साठी लढत असत त्यांच्यासाठी हे मॉन्युमेंट बनवले आहे.

परतीच्या वाटेवर इंटरलाकन इथे स्टॉप होता. हे गाव दोन छोट्या लेक्सना जोडते. इथली सीनरी, फाउंटन्स खूपच छान आहेत. बर्‍याच हिंदी सिनेमांचे शूटींग इथे झाले आहे. इथे येउन शूटिंग करण्यापेक्षा कुलू मनाली, काश्मीर इथे शूटींग का नाही करत? बरीच मंडळी हॅंग ग्लाइडींग करताना दिसली. या नंतर आमचा इथला ३ दिवसांचा स्टे संपवून आम्ही ईटलीकडे प्रयाण केले.

या ट्रीप मधील सर्व ठिकाणात स्वित्झर्लंड चा स्टे आम्हाला सगळ्यात आवडला.