Thursday, November 4, 2010

दिवाळी - आठवण

आमची शुभेच्छापत्रे या लिंक वर आलेला प्रतिसाद पाहून खूप छान वाटले. परत परत या साईटला लोक जातात - काही जणांनी तरी या वर्षी स्वलिखित कार्ड्स नक्कीच बनवली असतील. असा प्रतिसाद दिल्याबद्दल वाचकांचे मनापासून धन्यवाद.

या वर्षी गेल्याच महिन्यात सासूबाई गेल्याने आमच्याकडे दिवाळी नाही. त्यांच्या आठवणीत लिहिलेल्या या चार ओळी...

इतर कार्डे या लिंक वर आहेत.

No comments: