Monday, November 23, 2009

गेल्या आठ्वड्यातील कोड्याचे उत्तर...

सूर ताल
गेल्या आठ्वड्यातील कोड्याचे उत्तर...
उभे शब्द
१. या रागाची सुरूवात माळवा प्रांतात झाली असे म्हणतात. (४)..... मालकंस
२. साथीच्या सर्व वाद्यात हे वाद्य खूपसे आपल्या आवाजाच्या जवळ वाजते.(३).. सारंगी
३. हा स्वर प्रत्येक रागात असतोच (१)... सा
५. तबल्याचा १० मात्रांचा ताल (४)..झपताल
७. एक राग किंवा मातीचा प्रकार (४)...मुलतानी
८. गाणे शिकताना बहुतेक वेळेला सुरूवातीला हा राग शिकवतात (२)..भूप
९. एक ’सुगंधित’ राग .(३)...मारवा
११. कल्याण थाटाचा एक राग(३)...यमन
१३. हे वाद्य अक्रोड किंवा मेपल च्या लाकडापसून बनवतात (३)..संतूर
१४ तीन वेळा तालाचे सायकल पूर्ण करून समेवर येणे(३).... तिहाई

आडवे शब्द
४. या वाद्यात चक्क पाणी वापरले जाते(५)....जलतरंग
६. या तालाच्या मात्रा विषम आहेत(३)....रूपक
१० ही संभाळणे हे तबलजीचे मोठे काम असते(२)..लय
१२ कर्नाटक शास्त्रीय संगीतात हिचे महत्व कमीच(२)... तान
१३ गाण्याच्या साथीला ही हवीच(४)....संवादिनी
१४ तबल्याचा एक बोल(२)...तिन
१५ मॆफिलीचा शेवट बहुतेक वेळेला या रागाने होतो.(३)...भॆरवी
१६ अंतर्‍याच्या आधी ही येते(३)..अस्थाई

1 comment:

Revansiddha Katte Sir said...

शब्दकोडे छान तयार केले आहे. असे शब्दकोडे तयार करण्याचे तंत्र देखील सांगा. शिक्षकांना उपयोगी पडेल. धन्यवाद.