Tuesday, August 24, 2010

काही वाचनीय .... मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्हस

परवा एक पुस्तक वाचनात आले. नुकतेच एका मैत्रिणीने सुचवले होते आणि लायब्ररीत समोरच दिसले. वाचनाचा योग दिसत होता. अनुवादित होते तरी पटकन उचलले. (आजकाल अनुवाद चांगले करतात).

डाँ ब्रायन वेस याने लिहिलेले व सुवर्णा बेडेकर यांनी अनुवादित केलेले हे पुस्तक. (मेनी मास्टर्स मेनी लाईन्हस) मूळ लेखक पेशंटवर उपचार म्हणून संमोहन विद्या वापरतो. (गरज पडली तर). अशाच एका पेशंटवर उपचार करताना - तिच्या लहानपणीच्या आठवणी जाणून घेताना ती पूर्वजन्मात ल्या आठवणी सांगू लागते. एक नाही दोन नाही ८६ जन्मातल्या आठवणी ती सांगते. इजिप्त, ग्रीस, रोम इ देशात तिचे जन्म आहेत. तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीवरून हे अंदाज काढले आहेत. कधी पुरूष कधी बाई, कधी गरीब कधी श्रीमंत. काही जन्मात चालू जन्मातील माणसे तिला दिसतात.

हळूहळू हा डाँ तिला दर जन्मातल्या मृत्युच्या वेळेपर्यंत घेउन जातो आणि मृत्यूनंतर काय - या गूढ प्रश्नाकडे घेउन जातो. त्यानंतर ती मुलगी दर वेळास
मृत्यूनंतर वर जाउन तरंगते आणि एका प्रकाशाची वाट बघते असे सांगते. प्रकाश दिसला की तिला उर्जा मिळते व मास्टर्स नी आज्ञा केली की तिचा पुनर्जन्म होतो. कधी कधी वाट बघावी लागते. आत्ताच्या जन्मातील काही माणसे परत तिच्या बरोबर असतात (वेगवेगळ्या रूपात )कारण ती त्यांचे काही देणे लागत असते. ती बोलताना तिचा व मास्टर्सचा आवाज वेगळा येतो.

हे सगळे वाचून आपल्याकडे मृत्यूनंतरची जी कल्पना आहे तेच सगळे लिहिले आहे असे वाटते. हिंदू फिलाँसाँफी इन अमेरिकन कँपसूल असेच वाचताना वाटते. एकदा वाटले या माणसाने आधी आपल्या तत्वज्ञानाचा अभ्यास करून मग फिक्शन लिहिले आहे. पण या डाँ ने सर्व टेप केले आहे व जरूर तिथे नावे बदलली आहेत. हिंदू तत्वज्ञानाचा उल्लेखही केला आहे. या उपचारानंतर ती तरूणी बरी झाली व काम करत आहे. तिचे भास स्वप्ने भिती गेले आहे. या डाँ ला काही स्वप्ने पडतात व तो या मास्टर्स शी संवाद करू शकतो. अगदी मनुष्य यंत्रांच्या आहारी जाणार व शेवटी आजून काही वर्षात तो सर्वनाश ओढवून धेणार ...

हे पुस्तक वाचल्यावर एक गूढ वातावरण नक्कीच तयार होते. ही पेशंट दुसरीकडे जाउन भविष्य बघून आली आबे. त्या बाईने भूतकाळात डोकावून याच गोष्टी क्राँसचेक केल्या आहेत. या नंतर अजून १२-१५ पेशंटवर हा प्रयोग केले त्या पैकी २-३ जणांना गेल्या जन्मातले आठवले.

प्रत्येक धर्मात एक श्रद्धा आसते त्यानुसार मी या गोष्टीकडे बघते. पण कुठेतरी या गोष्टीचे प्रूफ असावे असे नक्की वाटते. स्वमी विवेकेनंदांनी जेव्हा अमेरिकेत लेक्चर्स दिली तेव्हा टेसला नावाचा एक शास्रज्ञ ऐकायला येत असे. त्याच्याकरवी (फिजिक्स व गणित वापरून) अात्मा व पुनर्जन्म यांचे आस्तित्व पटवून द्यायचा त्यांनी प्रयत्न केला होता असे एका ठिकाणी वाचले होते. पण ते जमले नाही. आता आपलेच तत्वज्ञान वेस्ट च्या लोकांनी प्रूव्ह करून दाखवले तर............ हरकत नाही पण छान नाही वाटणार हे नक्की.

एक गोष्ट मात्र नक्की - आपल्याकडे ही गोष्ट खूप अवघड करून सांगतात. ध्यानानंतर काय वाटते ते सांगता येत नाही - तुम्ही करून पहा मग कळेल - या पुस्तकात या मुलीच्या निवेदनातून अगदी सोप्या भाषेत सगळे सांगितले आहे.

सध्या माझ्या एका मित्राने डां ची अपाँईंटमेंट धेतली आहे त्याला जर मागील काही घटना आठवल्या तर बघायचे आहे. त्याचा अनुभव टेप करून तो शेअर ही करणार आहे. आता उत्सुकता आहे त्याची टेप काय म्हणते याची.

3 comments:

मीनल said...

वेगळा विषय!
अनुवाद कुणी केला आहे पुस्तकाचा? म्हणजे पुस्तक शोधणे सोपे जाईल.

Anonymous said...

या जन्मात जन्माची प्रत वाढविण्यासाठी आवश्यक तेवढ्याच गोष्टी आठवतात असे या पुस्तकात सांगितले आहे. त्यावरून अंतःप्रेरणा ही पूर्वजन्माची देणगी असावी असे दिसते. हा अनुवाद शुभदा बेरी यानी केला असे स्मरते.

MAdhuri said...

Thanks Meenal ...

Suvarna Bedekar yancha anuwad ahe.