Thursday, September 2, 2010

सात कप वड्यासात कप वड्या-


या वीक एण्ड ला प्रवासाला जायचे म्हणून वड्या केल्या. प्रवासात तसेही सारखे चरणे चालूच असते. या वड्या लागतात छान म्हणून तुमच्या बरोबर शेअर करते. आणि हो करायलाही सोप्या.

साहित्य-

१ कप - बेसन
१ कप - नारळ (ओला - खवलेला)
१ कप - तूप (मी अर्धा च घेते)
१ कप - दूध
३ कप - साखर ( मी अडीच घेते)क्रृति -

सर्व साहित्य एका नाँन स्टीक भांड्यात एकत्र करावे.
मिडिअम आचेवर २५ ते ३० मि ढवळावे.
साधारण गोळा होत आला की आच बारीक करावी.
सर्व बाजूने सुटायला लागल्यावर गँस बंद करावा.
५-१० मि थांबावे
अँल्युमिनिअम फाँईल वर तुपाचा हात लावून थापावे.
वड्या कापाव्यात.

साधारण ३०-३५ वड्या होतात.

तूप व साखर थोडी कमी घेते - तेवढेच मनाचे समाधान

बेसन वड्या करतानाच भाजले जाते. खाताना कघी त्या बेसनाच्या वाटतात तर कघी नारळाच्या.

8 comments:

Anonymous said...

farach chan padarth .Aavadla

Unknown said...

diabatic patient sathi sugar free vadi pan sanga ho!

MAdhuri said...

Shreenaba...sakhareeiwajee Splenda wapra -- Diabatic patient khau shaktat aramat

MAdhuri said...

Anonymous ka?

प्रसिक said...

नारळीपाक देखील असाच करतात ना?? पण त्यात बेसन नाही घालत.

भानस said...

या सात कप वड्या जाम फेमस झालेल्या नं... :) मस्तच होतात आणि लागतातही.

MAdhuri said...

Bhagyashree wadya prawasat upyogi padtat....atta barobar nelya hotya mhanun taklya blogwar

Anonymous said...

At least mention the source you found the recipe from!!